Kjøpe tomt

2019-10-24

Den klassiske måten å bygge nytt hus på er at du kjøper en tomt og bygger et hus på den. Men hvordan i alle dager skal du egentlig gå frem for å få tak i en tomt?

Den mest vanlige fremgangsmåten er å bruke markedsplasser på nettet for å finne tomter som er lagt ut for salg av enten eiendomsmeglere eller privatpersoner. I pressområder er det imidlertid ofte vanskelig å skaffe seg en tomt på denne måten og mange opplever at de samme tomtene ligger til salgs svært lenge. Det gjelder i særlig grad tomter med byggeklausuler, som krever at det bygges en bestemt type hus eller skal brukes en gitt entreprenør til arbeidet.

I slike tilfeller kan det muligens lønne seg å kontakte grunneiere eller eiendomsmeglere direkte for å høre om det finnes tomter som ikke er lagt ut på det åpne markedet. Grunneieren trenger ikke være en person som eier store områder eller mange tomter. Det kan likegodt være naboen som har en stor tomt det er mulig å dele opp slik at det kan bygges et hus der.

Tomten trenger heller ikke være ubebygd – det er selvsagt også mulig å tomt med eksisterende bygningsmasse som rives før det settes opp nye bygg.

Den viktige kjøpekontrakten

Når du har funnet tomten og blitt enig med selger om en pris, er det viktig å bruke en kjøpekontakt for å formalisere handelen. Det gjelder uavhengig av om du gjør tomtekjøpet via en eiendomsmegler, av naboen eller av andre privatpersoner. For å sikre at kontrakten inneholder alle elementene som bør være med er det lurt å bruke en standardkontrakt for kjøp av tomt eller å kontakte advokat/eiendomsmegler for å lage en skikkelig kontrakt.

Viktige ting å få med i kontrakten er blant annet forhold knyttet til:

  • Kjøpesum og gjennomføring av oppgjør
  • Håndtering av heftelser
  • Overtakelsestidspunkt
  • Kostnader som tilkommer i tillegg til selve tomtekjøpet

Gebyrer, tinglysing av målebrev og skjøte, dokumentavgift og tilknytning til vann og avløp er typiske eksempler på kostnader som kommer i tillegg til tomtekjøpet.

Disse punktene gjelder særlig for ubebygde tomter. Kjøper du en tomt med eksisterende bygningsmasse gjennomføres salget gjerne som et helt vanlig kjøp av fast eiendom og normale standardkontrakter for dette benyttes.

Sjekk mest mulig på forhånd

Før du kjøper tomten er det dessuten viktig at du setter deg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser, tillatt utnyttelsesgrad og grunn-, sol- og vindforhold. Særlig reguleringsbestemmelsene og utnyttelsesgraden er viktig da de har direkte påvirkning på huset du kan bygge på tomten. Det gjelder for eksempel hvor høyt huset kan være, avstand til naboer og vei osv.

Utnyttelsesgraden på sin side forteller noe om hvor mye av tomten du kan bygge på. Her inngår både huset som sådan, samt garasjer, uthus og andre bygg. Det er altså ikke fritt frem og det kan hende du må inngå noen kompromisser. For eksempel er det ikke sikkert du kan bygge både stort hus og en romslig garasje.

Hva angår grunnforhold er det viktig å sjekke dette så godt som mulig for å unngå kostbare overraskelser når tomten skal klargjøres. Det er for eksempel kjedelig å oppdage at tomten består av store mengder fjell som må sprenges bort først når gravemaskinen står klar til å grave ut. Vind- og solforhold på sine side kan ha betydning for plasseringen av huset på tomten, slik at du både får lune plasser og gode solforhold der du trenger det.

Husk også å sjekke om det foreligger byggeklausul på tomten, slik som nevnt i innledningen av artikkelen.