ABChus

PLANLEGGINGEN
AV DITT NYE HJEM

Artboard 7

Første møte: Valg av hus

Tomtebefaring

Skisseprosjekt

VALG AV HUS

Første gang vi møtes hjelper vi deg med å velge den hustypen som passer dine behov og din tomt. Vi gjennomgår de mange mulighetene som finnes og forholder oss til deres ønsker, slik at vi har et godt grunnlag for å gi tilbud.

Se våre hus Bestill huskatalog

TOMTEBEFARING

Vi utfører tomtebefaring for å sikre dere om at hustypen
dere drømmer om faktisk passer og kan bygges på tomten.
Vi diskuterer plassering på tomten og tar alle hensyn, og
sørger for at det som skal gjøres stemmer med kommunens reguleringsbestemmelser.

Snakk med oss om tomten

SKISSEPROSJEKT

Når vi er enige om hustype og plassering på tomt, begynner våre konsulenter å jobbe med detaljene. I denne fasen utarbeides det situasjons­plan, tegninger og tilbud for hus­­-prosjektet deres.