AVDELING
HEDMARK OG OPPLAND

Kontakt oss

VÅRE ANSATTE

Håvard Øverbekk

Boligkonsulent

Thomas Paulsen

Driftsleder Region Øst

Tor Arne Olsen

Prosjektleder

John Erik Ragnvaldsen

Byggeleder