ABChus

EN AV NORGES LEDENDE
BOLIGPRODUSENTER-
OG BYGGERE

Finn din avdeling Ledige stillinger


Selskapet ble etablert i 2000 og har siden starten levert mer enn 3800 boligenheter i Norge. Hovedkontoret ligger i Ski i Akershus og totalt teller vi mer enn 200 ansatte. Totalt omsetter vi for over MNOK 500 årlig.

Kjernevirksomheten er lav trehusbebyggelse av høy kvalitet. Dette oppnås gjennom produksjon av elementer på vår egen fabrikk og montering av husene på byggeplass. Dette gir kort byggetid og minimert risiko for feil og skader. Vi leverer årlig rundt 275 boliger til kunder med egen tomt (EAT) og bygger rundt 100 boliger i egen regi.

ABChus er en del av et konsern, med ABC-gruppen som morselskap. Morselskapet ivaretar eierrollen i datterselskapene. Konsernet er organisert i tre forretningsområder; privatsegmentet, proffsegmentet og entreprenør. Konsernet er eiet av private investorer (ca. 75 %) og ansatte (ca. 25 %).


VI ER ALLTID PÅ UTKIKK ETTER DYKTIGE FOLK

Se ledige stillinger

VISJON OG VERDIER

TOPP KVALITET
OG ÆRLIG KUNDEBEHANDLING


"Vår målsetning er å bli Norges største boligleverandør på EAT-markedet."

ABChus leverer boliger av høy kvalitet og til riktig pris, fra Agder til Nord – Trøndelag. Vårt konkurransefortrinn er at vi bygger innendørs og monterer utendørs. På denne måten reduseres muligheten for fuktskader, og du som kunde får et produkt av topp kvalitet. ABChus sitter på hele verdikjeden og har kontroll over alle faser i produksjonen. Dette skaper betydelige synergieffekter og gir oss mulighet til å operere med meget konkurransedyktige priser.


VELVILJE

Vi strekker oss langt og
yter gjerne litt ekstra

ÆRLIGHET

Vi er ærlige i vårt arbeid
og vår profesjon

RESPEKT

Vi opptrer redelig og aktsomt og viser respekt for alle vi møter

DETTE ER EN VESENTLIG DEL AV VÅR INTERNKULTUR

Våre verdier skal gjenspeiles i måten vi opptrer ovenfor kollegaer, kunder og andre profesjonelle relasjoner.

KVALITET- OG MILJØPOLICY

ET KONTINUERLIG FOKUS PÅ KVALITET OG FORBEDRINGGjennom satsning på innovasjon, utvikling og forbedring av produktet og interne systemer, skal ABChus beholde og forsterke tilliten i markedet og til våre kunder. Dette innebærer at hver medarbeider må utføre sitt arbeid på en korrekt måte og levere iht. ABChus sine standarder og prosedyrer.

ABChus har prosesser og rutiner som sikrer deg som kunde fra salg til overtakelse av din bolig. Vi er kvalitetsbevisste i alle ledd og holder oss oppdatert med de mest effektive arbeidsmetoder til en hver tid. ABChus skal alltid være bevisste på kvalitet i våre valg av leverandører, underentreprenører og samarbeidspartnere.

ABChus skal ivareta samsvarsforpliktelse og kontinuerlig forbedring på kvalitet.

GODE HUS - BÅDE FOR MENNESKER OG MILJØ


Gjennom å stille krav til produkter, tjenester og leverandører skal ABChus stimulere til kontinuerlig å ha fokus på å utvikle produkter og tjenester som bidrar til en mer bærekraftig utvikling. Vi skal jobbe aktivt for å begrense unødvendig bruk av materialer, ha gode returordninger for overskuddsmaterialer og ha gode avfallsordninger med en høy andel kildesortering. ABChus skal redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter.

Vi skal i våre hus og med våre produkter bidra til sunt, ytelses- og trivselsfremmende inneklima hos våre kunder.

ABChus skal ivareta samsvarsforpliktelse og kontinuerlig forbedring på Miljø.

EN ISO-SERTIFISERT, KOMPETENT LEVERANDØR

Teknologisk institutt og Norsk Akkreditering


ABChus AS er Norges første boligbygger som er sertifisert etter den nye NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 standarden i følge sentrale register. I praksis betyr dette at ABChus jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet, kundetilfredshet og miljø.

Som kunde av ABChus, kan du dermed være sikker på at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystemer og prosesser, noe som igjen gir utslag på kundefokuset. For oss er kunden den aller viktigste brikken i spillet og vår viktigste arbeidsoppgave er å gjøre deg fornøyd.

ABChus vil fremover bli revidert hvert eneste år med tanke på ISO- sertifiseringen. Dette sikrer at vi må jobbe kontinuerlig med forbedringer, effektivitet og kundetilfredshet. Du som kunde kan og skal være trygg på at du har valgt den rette leverandøren til ditt nye hjem.

HOLD DEG OPPDATERT PÅ DET SISTE FRA ABChus

Aktuelt Kontakt