ABChus

SLIK SIKRER DERE DRØMMEBOLIGEN


Under tar vi deg gjennom stegene på veien mot din nye drømmebolig. Vi har til enhver tid en rekke prosjekter ute i markedet – forhåpentligvis ligger et av disse i et område der du kunne tenke deg å bo. Les deg gjennom våre syv steg og du er godt rustet for veien videre.

1. VELKOMMEN
TIL VISNING

På abc-hus.no, finn.no eller i aviser vil du få informasjon om når vi har visning av våre boligprosjekter. Når du kommer på visning hos oss, kan du få se plantegninger, illustrasjoner og snakke med erfarent personale for å bli kjent med prosjekt og bolig.

Våre prosjekter

2. KJØP AV BOLIG

Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, skrives en kontrakt med ABC-HUS AS. Ved signering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen til betaling. ABC-HUS stiller garanti for pengene, i henhold til Bustadoppføringslova.


3. TILVALGSMØTE

Etter at kontrakten er undertegnet er det tid for å velge tilvalg innenfor gitt frist men blir enige om på kontraktsmøte. Du vil bli kontaktet eller du kontakter våre erfarne innredningsansvarlige til et tilvalgs møte. Her gjennomgås ABC-HUS sin standardleveranse og det synliggjøres hvilke tilvalgs muligheter som finnes. Det blir vedlagt i kontraktsmøtet ett eget hefte som viser våre muligheter. Du vil også få informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. For å være sikker på at bestillingen innarbeides i boligen, er det viktig at vi mottar bestillingen innen fristen. Dere booker også møte med våre kvalitets underleverandører. På kjøkken er det Svane kjøkken og på elektro har dere møte med IEC Entreprenør. Dette oppsummeres i en endringsavtale som signeres av begge parter.

4. VELKOMMEN TIL BYGGEPLASSVISNING

Når råbygget er oppe, og det er trygt å ferdes i bygget, arrangerer vi byggeplassvisning for våre kjøpere. Du vil også få mulighet til en kontroll av plassering av elektro punkter og eventuelt downlight osv for å sikre at de kommer der de skal.


5. BEFARING OG KONTROLL

Når boligprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, sendes informasjon om tidspunkt for forhåndsbefaring og over- tagelse. Dere vil også få besiktige boligen sammen med en representant fra ABC-HUS. Noen uker før boligen din er klar for overtagelse gjennomføres en grundig sjekk av alle overflater og tilvalgs bestillinger.

6. SISTE INNBETALING

Før overtagelse skal resten av kjøpesummen betales. Oppgjørsmegler lager da en samlet oppstilling på hva som skal betales. ABC-Hus må ha bekreftelse fra oppgjørmegler at beløpet er på klientkonto før overtakelse kan finne sted.


7. OVERTAGELSEN

Nå kan du flytte inn! Du får nøkler, FDV til boligen og skjøtet tinglyses. Det er viktig for oss at du skal trives i ditt nye hjem. Skulle du lure på noe eller man oppdager at noe er galt er det bare å ta kontakt med oss. Vi har 5 års garanti på huset, men husk og meld fra så fort du skulle oppdage ett avvik som det er reklamasjons rett på. Vi innkaller deg til en befaring på huset etter at det er gått ett år. Her ser man om alt er slik det skal være. Her lager man en protokoll som du og vi undertegner. Skulle det ha oppstått noe, utbedrer vi dette etter avtale med deg.